Przystań

Miłosierdzia

23 czerwca 2021
Strzoda, 23 czerwińc 2021
Dzień powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 7, 15-20) Fałszywi prorocy
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.

 

Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia