Przystań

Miłosierdzia

23 lutego 2022
Strzoda, 23 gromicznik 2022

Wspomnienie św. Polikarpa

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 9, 38-40) Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

 

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia