Przystań

Miłosierdzia

26 października 2022
Strzoda, 26 rujan 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 13, 22-30) Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.

 

Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»

 

On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.

 

Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

 

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia