Przystań

Miłosierdzia

28 lipca 2021
Strzoda, 28 lëpińc 2021
Wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 13, 44-46) Przypowieści o skarbie i perle
 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

 

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia