Przystań

Miłosierdzia

29 czerwca 2022
Strzoda, 29 czerwińc 2022

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(J 21, 15-19) Piotr pasterzem Kościoła

 

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”

 

Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

 

Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.

 

I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”

 

Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.

 

Rzekł do niego: „Paś owce moje”.

 

Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”

 

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

 

Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.

 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.

 

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

 
 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia