Przystań

Miłosierdzia

03 maja 2023
Strzoda, 3 môj 2023

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 19, 25-27) Oto syn Twój. Oto Matka twoja

 

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia