Przystań

Miłosierdzia

05 października 2022
Strzoda, 5 rujan 2022

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(Łk 11, 1-4) Jezus uczy modlitwy

 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».

 

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

 
 
 
 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia