Przystań

Miłosierdzia

09 czerwca 2021
Strzoda, 9 czerwińc 2021
Wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 5, 17-19) Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia