© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Św. Faustyna w swoim dzienniczku z 12 maja 1935 r. wspomina duszę, której życie pełne było próżni i grzechu, niczym figowca, który nie przynosi owocu i jeszcze ziemię wyjaławia. Jednak, jak czytamy dalej, również dla niej Bóg okazał miłosierdzie. Pamiętajmy, że na Bożą łaskę nigdy nie jest za późno, wystarczy tylko chcieć się nawrócić.

Błogosławię Wam, aby wasze życie było najpiękniejszym owocem waszej wiary. 

23 października 2021

Przystań

Miłosierdzia