Św. Grzegorz Wielki, którego dziś wspominamy powiedział: „Zabierz życzliwość a zabierzesz światu słońce i uczynisz stosunki między ludźmi nie do zniesienia”. Niech Pan Wam błogosławi, byście stawili się siewcami międzyludzkiej życzliwości.

03 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia