Św. Jan Paweł II, którego dziś wspominamy, nauczał o dwóch drogach prowadzących do silnej wiary: to rozum poszukujący prawdy i serce, które pragnie przekroczyć barierę rozumu, aby ową prawdę poznać.

Błogosławię w niestannym wzrastaniu do silnej i rozumnej wiary.

22 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia