Św. Paweł nas dziś poucza, że dzięki wierze jesteśmy dziećmi Bożymi.

Błogosławię Ci na wzrastanie w silnej i pięknej wierze.

10 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia