© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Św. Paweł słowami: „Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem” zachęca nas do przemiany tego co złe w naszym życiu. Niech Pan błogosławi wszystkim, którzy umocnieni słowem Bożym, posileni Ciałem Chrystusa i napełnieni Duchem Świętym odważnie zrywają z wszelkim złem.

07 września 2020

Przystań

Miłosierdzia