Przystań

Miłosierdzia

02 września 2020

Św. Paweł w Liście do Koryntian pisze: „My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś – uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą”. Błogosławię na to byśmy zawsze byli żywą Ewangelią i czerpali z miłosierdzia Chrystusa, który pragnie prowadzić nas do pełni życia.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia