Św. Paweł w Liście do Koryntian pisze: „My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś – uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą”. Błogosławię na to byśmy zawsze byli żywą Ewangelią i czerpali z miłosierdzia Chrystusa, który pragnie prowadzić nas do pełni życia.

02 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia