Przystań

Miłosierdzia

Święto Dziękczynienia

07 czerwca 2020

Jeśli na co dzień będziemy potrafili pamiętać o słowie dziękuję, będziemy żyli w kraju bardziej uśmiechniętych i szczęśliwych ludzi, a mury kompleksu świątynnego napełnią się dziękczynieniem Polaków.

 

Arcybiskup Kazimierz Nycz ustanowił każdą pierwszą niedzielę czerwca Świętem Dziękczynienia, aby propagować ideę wdzięczności Bożej Opatrzności. Idea tego dnia jest związana z kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z roku 1792. Dzień ten ma przypominać, że prawdziwym wotum jest Polska Bogu wdzięczna, a budowa Świątyni Opatrzności Bożej powinna łączyć się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. Czerwcowy termin Święta Dziękczynienia ma wyrażać wdzięczność i pamięć o Janie Pawle II, którego pielgrzymki do Ojczyzny rozpoczynały się zawsze z początkiem tego miesiąca.

 

Z okazji święta dziękczynienia poniżej przedstawiamy modlitwy i pieśni związane z tym ważnym dniem:

 

PIEŚŃ

Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje: w cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

 

MODLITWA

Tobie, Opatrzności Boża powierzamy tę nowennę w intencji…

W naszym zwykłym życiu doświadczamy różnych opatrznościowych wydarzeń, cierpień i prób, doświadczamy niepowodzeń, które są potrzebne, aby Bóg, który jest Ojcem, jest Miłością, mógł do nas mówić także poprzez cierpienie i niepowodzenie. Bóg może przyzwolić na wiele doświadczeń, bo widzi dalej, niż sięga nasze, nawet największe duchowe zaufanie.

We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość. Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu.

 

Stefan Kardynał Wyszyński, W stulecie Powstania Styczniowego, 26 stycznia 1963 r.

 

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego,

Opatrzności Boża, drogo do Nieba,

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw,

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski,

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra,

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych,

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników,

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych,

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie,

Opatrzności Boża, ukojenie serc,

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych,

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia,

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych,

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich,

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.

W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K : Opatrzności Boża

W: Czuwaj nad nami

 

HYMN DO OPATRZNOŚCI BOŻEJ

1. Szczęśliwy kogo Opatrzność Boska, ma w swej opiece niech się nie troska:W żadnym przypadku ten nie szkoduje, kogo Opatrzność Boska piastuje.

2. Nie tak miedziany mur jest bezpieczny, ani diament tak trwało wieczny;Jak kto przy Bogu łaskawym stoi, żadnych się nieszczęść niechaj nie boi.

3. Niechaj się na mnie i świat oburzy, niechaj me serce w żalach zanurzy;

Gdy tylko spojrzy niebieskie oko, wyjdę z tej toni pewnie wysoko.

 

 

Źródło: wikipedia.org, centrumopatrznosci.pl

 

 

11 maja 2024
Za trzy tygodnie planuje urlop w Polsce, a także prace animacji misyjnej w niedziele w
10 maja 2024
Nasza Archidiecezja gdańska poprzez peregrynację relikwii Świętego Wojciecha w poszczególnych parafiach, przeżywa czas przygotowana do
09 maja 2024
Zapraszamy na nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie na duszy i na ciele, które odbędzie się

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia