Przystań

Miłosierdzia

28 stycznia 2024

Święto Ofiarowania Pańskiego

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

 

2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, czyli tak zwanej Matki Boskiej Gromnicznej. Jednak już od 27 lat jest to także Dzień Życia Konsekrowanego. Święto ustanowił Jan Paweł II w 1997 roku. Czym jest życie konsekrowane? Dlaczego Papież postanowił wprowadzić takie święto i dlaczego jest ono dla nas ważne? Spróbujmy znaleźć odpowiedzi na to pytanie.

 

Katechizm Kościoła Katolickiego (kan. 914) podaje, że życie konsekrowane to „stan, który opiera się na profesji rad ewangelicznych, nie dotyczy hierarchicznej struktury Kościoła, należy jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości”. Innymi słowy jest to sposób życia, w którym osoba dobrowolnie poświęca się Bogu i Kościołowi. Najczęściej towarzyszy temu złożenie ślubów – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

 

Kościół wyróżnia trzy formy życia zakonnego. Pierwszą są zakony i zgromadzenia zakonne, drugą stowarzyszenia życia apostolskiego, trzecią instytuty świeckie oraz formy indywidualne (wdowy i wdowcy konsekrowani oraz dziewice konsekrowane). Według KAL (Katolicka Agencja Informacyjna) w Polsce żyje około 32 tysięcy ludzi prowadzących życie konsekrowane, na całym świecie jest ich około 1 miliona 40 tysięcy.

 

Św. Jan Paweł II mówił, że można wyróżnić 3 główne powody wprowadzenia takiego święta do kalendarza liturgicznego. Po pierwsze jest to dziękczynienie Bogu za dar życia konsekrowanego, po drugie ma zapoznać wiernych z tematem życia konsekrowanego. Ponadto jest to podziękowanie wszystkim siostrom i braciom za ich oddanie Kościołowi i za to, że „uświadomili sobie swoją wyjątkową misję życiową w Kościele”.

 

Papież wybrał dzień 2. lutego nieprzypadkowo. Jest to święto Ofiarowania Pańskiego – każda osoba życia konsekrowanego ofiarowuje się Panu Bogu w pełni. Nawiązuje to właśnie do ofiarowania Jezusa przez Matkę Bożą. Maryja złożyła Bogu najcenniejsze dary jaki miała – swojego syna oraz całe swoje życie.

 

Wśród wszystkich osób życia konsekrowanego w Polsce (32 000) 16 764 osoby to siostry zakonne, 11 173 to zakonnicy. Oprócz tego 1270 osób to mniszki, które żyją w zakonach kontemplacyjnych. Instytuty Świeckie Życia Konsekrowanego liczą ponad 1000 członków, ponadto jest 338 dziewic konsekrowanych, 361 wdów konsekrowanych, 3 wdowców, 1 pustelnik i 8 pustelnic. Takie dane podaje Polska Agencja Prasowa.

 

Dzieło sióstr i braci jest ogromne i niesamowite. Prowadzą oni żłobki, przedszkola, szkoły na różnych poziomach edukacyjnych, hospicja, domy pomocy społecznej, zakłady opieki leczniczej, świetlice środowiskowe, domy dziecka, zakłady rehabilitacyjne, całodobowe placówki opieki dla chorych i niepełnosprawnych, domy opieki, domy Samotnej Matki, okna życia, stołówki dla bezdomnych i punkty dożywiania, ośrodki dla dzieci i młodzieży specjalnej troski i wiele innych mniejszych lub większych instytucji, domów rekolekcyjnych, wydawnictw, czasopism itp.

 

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego składamy wszystkim Siostrom i Braciom, którzy poświęcili swoje życie Panu Bogu najserdeczniejsze życzenia – uśmiechu na co dzień, radości z obranej drogi życiowej, satysfakcji płynącej z pracy w przedszkolu i szkole oraz z rodzinami, z którymi na co dzień pracują, samych dobrych ludzi wokoło i przede wszystkim obfitości łask Bożych. Pamiętajmy w modlitwach nie tylko 2. lutego, ale także w każdy inny dzień roku. Miejmy nadzieję, że nigdy nie zabraknie powołań do Życia Konsekrowanego, a ich dzieło będzie kwitło z każdym rokiem.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia