Przystań

Miłosierdzia

05 września 2020

Syn Boży mówi dziś o sobie, że jest Panem szabatu. Pragnie On również być Panem naszych serc. Błogosławię na mądrość, która sprawi, że pozwolisz Mu na to.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia