Przystań

Miłosierdzia

07 kwietnia 2021

Uczniowie wędrujący do Emaus, choć nie poznali swego Mistrza, wręcz „przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił»”.

Błogo➕sławię Cię, by i w Tobie była podobna chęć zatrzymania Pana przy sobie.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia