Przystań

Miłosierdzia

25 maja 2021

W dzisiejszej Ewangelii czytamy: „Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym»”.
Błogo➕sławię Cię, aby i Twoje wyrzeczenia dla Boga przyniosły stokrotną nagrodę.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia