Przystań

Miłosierdzia

06 lipca 2021

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, jak Pan Jezus leczy wszystkie choroby i słabości. Prośmy Pana, aby prowadził nas przez życie i zabrał również nasze strapienia. 

Niechaj Bóg Wszechmogący sprawi, abyśmy w codziennym życiu nie byli "znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza". 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia