Przystań

Miłosierdzia

23 marca 2021

W dzisiejszej Ewangelii faryzeusze zadają Panu Jezusowi bardzo ważne dla każdego z nas pytanie: «Kimże Ty jesteś?»

Błogo➕sławię Cię, aby Syn Boży w Twoim życiu był zawsze najważniejszy.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia