© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus poucza nas, aby nasza troska o Prawo Boże wychowywała nas także do wrażliwości na drugiego człowieka.

Błogosławię Cię na tę wrażliwość.

Bożego tygodnia.

26 października 2020

Przystań

Miłosierdzia