Przystań

Miłosierdzia

10 listopada 2020

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy mocne słowa Pana Jezusa: Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

Błogosławię Wam, abyście w każdym dniu zasługiwali na miano sługi użytecznego.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia