© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o wydarzeniu, które miało miejsce w synagodze w Kafarnaum. To wydarzenie przypomina nam, że zatrzymywane w sercu zło będzie nas zamykało na szczere i hojne słuchanie Słowa. 

Błogo➕sławię Cię, aby ta Ewangelia i dla Ciebie stała się wezwaniem do oczyszczenia i zerwania ze złem.

31 stycznia 2021

Przystań

Miłosierdzia