Przystań

Miłosierdzia

18 marca 2021

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy wyrzut Pana Jezusa wobec rodaków: „Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie”.

Błogo➕sławię Cię na serce otwarte w przyjęciu Boga.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia