Przystań

Miłosierdzia

10 lipca 2021

W Ewangelii czytamy dzisiaj "Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć". Bóg Wszechmogący zna wszystkie nasze tajemnice i uczy nas, abyśmy nie bali się prześladowania ze strony otoczenia, lecz bali się potępienia, czyli grzechu. 

Błogosławię Wam, abyście zawsze potrafili przyznać się przed ludźmi do Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak i On przyznaje się do nas przed Ojcem naszym, który jest w niebie.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia