W Liście do Koryntian Apostoł Narodów pisze: „Pan jest moim sędzią”. Warto przypomnieć sobie, że On będzie sędzią każdego z nas. Błogosławię, byście dzięki wierności Ewangelii zasłużyli na sąd, który otworzy Wam bramy nieba.

04 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia