Przystań

Miłosierdzia

18 października 2021

W minionych wiekach, ale również i dzisiaj głoszenie Dobrej Nowiny może spowodować negatywne reakcje. Oskarżenie o naruszanie tak zwanej "neutralności światopoglądowej". Bycie uczniem Chrystusa nie może się sprowadzać jedynie do siedzenia w ciepłym kościele. Musimy prosić Pana żniwa, aby dał nam siłę do głoszenia Jego chwały w codziennym życiu.

Błogosławię Wam, abyście napełnieni Duchem Świętym byli światłem prowadzącym do Jezusa.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia