W przypowieści o dzierżawcach winnicy, Pan Jezus przestrzega nas, że przez złe życie „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Błogosławię, aby ta przestroga nigdy Ci nie zagrażała.

04 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia