Przystań

Miłosierdzia

05 listopada 2020

W przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie Pan Jezus mówi nam o ogromnej trosce Ojca o człowieka.

Błogosławię Cię na postawę wdzięczności na ową troskę.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia