© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

W przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie Pan Jezus mówi nam o ogromnej trosce Ojca o człowieka.

Błogosławię Cię na postawę wdzięczności na ową troskę.

05 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia