W środę oktawy Bożego Narodzenia Kościół czyta Słowo Boże o prorokini Annie. Daje przykład kobiety, która całe życie czekała na przyjście Zbawiciela.
Błogo➕sławię Ci, aby i Twoje życie było nieustannym i niestrudzonym oczekiwaniem na spotkanie Pana.

30 grudnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia