© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego kolejny raz słyszymy słowa Maryi: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Błogo➕sławię Cię, aby te słowa zawsze inspirowały Cię do pełnienia woli Boga.

25 marca 2021

Przystań

Miłosierdzia