Przystań

Miłosierdzia

05 marca 2021

Warto, w dzisiejszej Ewangelii o winnicy, zwrócić uwagę na wzruszającą postawę gospodarza, który na przemoc sług odpowiada miłością i jednocześnie daje im czas na opamiętanie i nawrócenie.

Błogo➕sławię Cię na dobre wykorzystanie czas Wielkiego Postu.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia