© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Warto, w dzisiejszej Ewangelii o winnicy, zwrócić uwagę na wzruszającą postawę gospodarza, który na przemoc sług odpowiada miłością i jednocześnie daje im czas na opamiętanie i nawrócenie.

Błogo➕sławię Cię na dobre wykorzystanie czas Wielkiego Postu.

05 marca 2021

Przystań

Miłosierdzia