Wielka hiszpańska mistyczka św. Teresa a Avilii zapisała: „Panie, pozwól mi cierpieć z tobą albo umrzeć.”

Błogosławię Cię na nieustanne wzrastanie na podobny poziom heroizmu wiary.

15 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia