Przystań

Miłosierdzia

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

30 maja 2020

Dziś wieczorem w Wigilię Zesłania Ducha Świętego wraz z całym Kościołem Powszechnym będziemy mogli doświadczyć nowej Pięćdziesiątnicy. A więc wylania Ducha Świętego, Jego darów, charyzmatów; byśmy mogli przynieść Jego owoce. Potrzeba z naszej strony wiary, otwarcia serca, umysłu i pragnienie.

 

Czuwanie rozpocznie się o godz. 21.00, a Eucharystia o godz. 22.00.

 

"Bez Ducha Świętego: „Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult wywołaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”.

 

Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że Duch Święty jest jakby pieczęcią Boga w Trójcy Jedynego i podpisem składanym w imieniu Ojca i Syna.

 

CHARYZMAT pochodzi od greckiego rzeczownika charisma i oznacza dar darmo dany. Wyraz ten wywodzi się z tego samego rdzenia, co łaska - charis. Zatem charyzmaty to szczególne dary i łaski Boga–Ducha Świętego, poprzez które uzdalnia On wierzących do podejmowania różnych dzieł i działań dla dobra Kościoła i jego członków.

 

Wymienione przez św. Pawła w liście do Koryntian (1Kor. 12, 4–10) są tylko częścią z nich. Jest ich o wiele więcej, ponieważ „Duch udziela każdemu tak jak chce” (1Kor.12,11). Wszystko zaczyna się od WIARY… 

 

Chrześcijaństwo wyróżnia i opiera się na trzech cnotach: WIERZE, NADZIEI I MIŁOŚCI. Cała religia chrześcijańska swój początek bierze z daru Łaski Boga, jaką jest Wiara, która poprzedzona Nadzieją pozwala przekroczyć próg Miłości – działanie Ducha Świętego, jak też doświadczyć Miłosierdzia – szczególnej postaci Miłości Boga.

 

Początkiem wiary jest Sakrament Chrztu św. przez który, podobnie jak Jezus, stajemy się dziećmi bożymi. Gwarantem udzielenia tej Łaski przez Boga jest Duch Święty. Chrzest Święty jest podstawą do otrzymywania dalszych łask i budowania relacji z Duchem. Z czasem jednak w naszym życiu duchowym, wraz z rozwojem fizycznym i intelektualnym, mogą pojawiać się wątpliwości. Nie są one niczym złym pod warunkiem, że nie będziemy w nich trwali, lecz podejmiemy próbę ich rozwiązania. I tutaj z pomocą przychodzi nam Kościół Święty, skarbiec i strażnik Wiary, gdzie Bóg w Jezusie Chrystusie złożył swoje bogactwo w postaci Darów, Owoców i Charyzmatów. Depozytu tego strzeże i udziela, według Swego upodobania, Duch Święty.

 

Ducha Świętego wyznają Ojcowie, Doktorzy i Święci Kościoła:

 

  • Święty Cyryl Jerozolimski: „czego Duch dotyka to również zmienia”. Według Cyryla każdy ochrzczony posiada charyzmaty.
  • Święty Hilary z Portieres doświadczenie chrztu określał, jako pierwsze poruszenie Ducha w ochrzczonych oraz obdarowywanie ich różnymi charyzmatami.
  • Święty Ireneusz z Lyonu przypomina, że „gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół, a gdzie jest Kościół, tam jest Duch Boży”; Duch strzeże nieskazitelności Ewangelii i niweczy herezje.
  • Święty Bazyli: ”Duch Święty czuwa i strzeże Magisterium Kościoła”.
  • Święty Augustyn: „w jakiej mierze ktoś kocha Kościół, w takiej ma Ducha Świętego”.
  • Święty Ambroży z Mediolanu: „każda prawda, ktokolwiek by ją wyraził, pochodzi od Ducha Świętego”.
  • Święty Paweł: „Duch przenika wszystko, nawet głębokość Boga samego”(1 Kor 2, 1–16).
  • Święty Jan Maria Vianney: „Bez Ducha Świętego dusza jest jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć”.

 

 

 

 

 

11 maja 2024
Za trzy tygodnie planuje urlop w Polsce, a także prace animacji misyjnej w niedziele w
10 maja 2024
Nasza Archidiecezja gdańska poprzez peregrynację relikwii Świętego Wojciecha w poszczególnych parafiach, przeżywa czas przygotowana do
09 maja 2024
Zapraszamy na nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie na duszy i na ciele, które odbędzie się

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia