Wspominana dziś św. Elżbieta Węgierka jest patronką dzieł miłosierdzia.
Błogosławię Ci, aby i Twoje życie było prawdziwym apostolatem miłosierdzia.

17 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia