Wspominany dziś św. Hieronim, to ten, który umiłował Słowo i stał się patronem miłośników Pisma Świętego.

Błogosławię Wam, abyście każdego dnia zaglądali do Biblii.

30 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia