Przystań

Miłosierdzia

15 września 2020
Wtorek, 15 września 2020
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 2, 33-35) Twoją duszę przeniknie miecz
 

Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

 

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoja duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia