Dzień Powszedni, wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła, II Tydzień Wielkanocy
 
Patroni: Św. Anzelm z Canterbury
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 3, 7b-15) Trzeba się powtórnie narodzić
 

Jezus powiedział do Nikodema:

 

«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

 

Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»

 

Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

 

 

 
Wtorek 21 kwietnia 2020
21 kwietnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia