Przystań

Miłosierdzia

22 września 2020
Wtorek, 22 września 2020
Dzień powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 8, 19-21) Krewni Chrystusa
 

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.

 

Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą».

 

Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia