Przystań

Miłosierdzia

27 kwietnia 2020
Wtorek 28 kwietnia 2020
Dzień Powszedni, wspomnienie św. Piotra Chanela oraz św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 
Patroni: św. Joanna Beretta Molla - wzór matki i lekarki
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 6, 30-35) Ja jestem chlebem życia
 

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa:

 

«Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».

 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».

 

Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»

 

Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia