Przystań

Miłosierdzia

28 lipca 2020
Wtorek 28 lipca 2020

Wspomnienie św. Sarbeliusza Makhluf, prezbitera

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 13, 36-43) Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

 

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».

 

On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

 

Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

 

Kto ma uszy, niechaj słucha!»

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia