Przystań

Miłosierdzia

29 września 2020
Wtorek, 29 września 2020
Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 1, 47-51) Ujrzycie aniołów Bożych
 

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

 

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

 

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».

 

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

 

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

 

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia