Przystań

Miłosierdzia

30 czerwca 2020
Wtorek 30 czerwca 2020
Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 8, 23-27) Uciszenie burzy na jeziorze
 

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.

 

A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»

 

A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.

 

A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia