Przystań

Miłosierdzia

05 maja 2020
Wtorek 5 maja 2020
Dzień powszedni, wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka
 
Patroni: św. Stanisław Kazimierczyk, apostoł ubogich i cierpiących
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 10, 22-30) Moje owce słuchają mego głosu
 
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
 
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!»
 
Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
 
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia