Przystań

Miłosierdzia

06 października 2020
Wtorek, 6 października 2020
Wspomnienie św. Brunona, prezbitera
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty i Marii
 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.

 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».

 

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia