Przystań

Miłosierdzia

11 czerwca 2024
Wtórk, 11 czerwińc 2024

Wspomnienie św. Barnaby, apostoła

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 10, 7-13) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

 

Jezus powiedział do swoich apostołów:

 

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

 

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.

 

Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia