Przystań

Miłosierdzia

15 czerwca 2021
Wtórk, 15 czerwińc 2021
Dzień powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 5, 43-48) Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

 

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia