Przystań

Miłosierdzia

15 sierpnia 2023
Wtórk, 15 zélnik 2023

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Łk 11, 27-28) Błogosławione łono, które nosiło Chrystusa

 

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

 

Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia