Przystań

Miłosierdzia

18 stycznia 2022
Wtórk, 18 stëcznik 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 2, 23-28) Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

 

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

 

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

 
 
 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia